KAKOVOST

Kakovost je gradnik prihodnosti in se odraža v vseh elementih našega delovanja.

Meritve izvajamo na merilnem stroju MITUTOYO.

Smo v pripravi standarda ISO 9001:2015

Politika kakovosti

Politika kakovosti postavi najvišje vodstvo in je javno dostopna na spletni strani podjetja.

Na vodstvenih pregledih se preverja skladnost in ustreznost politike z vizijo vodstva o prihodnosti podjetja .

Dejavnost podjetja je usmerjena v izpolnjevanje zahtev, potreb in pričakovanj zainteresiranih strani. Prizadevamo si za stalno izpolnjevanje zahtev kupcev, zakonodaje in regulative.

Sistem obvladovanja kakovosti je naloga vseh zaposlenih. Zasnovan je na procesnem pristopu. Vodstvo prevzema odgovornost za sistem vodenja kakovosti in usmerja in podpira zaposlene, da prispevajo k uspešnosti sistema vodenja kakovosti.

Ponujamo kakovostne proizvode po konkurenčnih cenah in ob dogovorjenih rokih. Pripravljeni smo se prilagoditi potrebam kupca in prilagoditi proizvode tako, da ustrezajo vsem zahtevam.

Z zainteresiranimi stranmi vzpostavljamo dolgoročno navezo in spremljamo njihove informacije o zahtevah. Izvajamo stalno izboljševanje proizvodov, procesov in sistema vodenja kakovosti.

Usmerjeni smo v osvajanje novih znanj z usposabljanjem.